Oversikt over faste aktiviteter på Bydelshuset

På Ganddal Bydelshus SA yrer det av liv. Mange lag og foreninger har sitt faste tilholdssted hos oss, og vi har plass til enda flere! Ta kontakt med daglig leder dersom du ønsker mer informasjon. Se forøvrig også fanen "Arrangement"

Lag og foreninger arrangerer 17. mai for hele bydelen, Kvinne - og familieforbundet Ganddal arrangerer Jul i Ganddal, Ganddal skole har oppsetninger og avslutninger, Lundehaugen ungdomsskole har vitnemålutlevering, Mannekengoppvisning har årlig show, Teaterverkstedet Ganddal arrangerer «Kafe Biå» som er en kulturkafé for psykisk utviklingshemmede annenhver mandag, Teaterverkstedet Ganddals barne og ungdomsteater har årlig oppsetning i februar, i november har K.a.o.s og Skavank revy annet hvert år,  Sandnes sjakklubb har skole turneringer, Ganddal bridgeklubb har romjulsturnering, Sandnes og Jæren Revmatikerforening har basarer og juletrefest, Sør-Rogaland Bechtrewforening har basarer, Hageselskapet Gand har arrangementer med blomster foredrag og Bymenigheten-Sandnes har gudstjenester...

Leietakere med faste aktiviteter på bydelshuset er:

Lions Club Sandnes / Ganddal
http://www.lions.no

Sandnes sjakklubb
http://www.lambrechts.no/

Ganddal bridgeklubb
http://bridge.no/1228/

Teaterverkstedet Ganddal
http://www.teaterverkstedet.com

Gladdansen

Sandnes og Jæren Revmatikerforening
http://www.lupus.no/oslo/rheuma2.nsf/id/FEC851233A51314541256C70003D0E95?OpenDocument

Sør-Rogaland Bechtrewforening
http://revmatiker.no/oslo/rheuma2.nsf/id/FEC851233A51314541256C70003D0E95?OpenDocument

Sandnes filatelistklubb
http://www.filatelist.no/klubber/sandnes.htm

Hageselskapet Gand
http://www.hageselskapet.no/rogaland/venstre-sidemeny/gand/

Orstad storband
http://www.facebook.com/OrstadStorband

Sandnes kommune, Ganddal Fritidssenter, Ganddal bydelsutvalg
http://www.sandnes.kommune.no

Bymenigheten-Sandnes
http://www.bymenigheten-sandnes.no

Ganddal kvinne- og familieforbund

Kontaktinformasjon

Mail til Daglig Leder: Erlend Rihm

leder(at)ganddal-bydelshus.no

Telefon: 915 31 427

De siste oppdateringene
får du alltid på 
Facebook siden vår

 

Besøksadresse: 
Olsokveien 1
4322 Sandnes

Postadresse:
Postboks 3037
4392 Sandnes

Org. nr: 971337370